ภาพบรรยาศกิจกรรมธรรมะเพื่อเจ้าตัวน้อย ระดับชั้น K.2 ณ ยุวพุทธิกสมาคมเเห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์