ภาพบรรยากาศกิจกรรมวันไหว้ครู วันพฤหัสบดีที่ 20 มิ.ย.62