November Fun Camp 2020 (Total Physical Response Day) 17 November 2020

วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 Total Physical Response Day สนุกสนานกับกิจกรรมเรียนรู้ด้วยการเคลื่อนไหวควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะทางด้านร่างกายที่หลากหลายผ่านกิจกรรม Brain Gym โดย T. Gabi การเคลื่อนไหวกับดนตรี โดย อ. เกษมนิตย์ และการฝึกโยคะสําหรับเด็ก โดยครูสาว