ภาพบรรยากาศกิจกรรมวันไหว้ครู วันพฤหัสบดีที่ 21 มิ.ย.61