วันที่ 29 เมษายน 2565

กิจกรรม "Super Hero" (English Camp)

สนุกกับธีม Super Hero ผ่านเกมกับตัวละคร Super Hero ในดวงใจ เช่น เกม Super Hero wister ฝึกฟังคำสั่งภาษาอังกฤษ เรียนรู้ทิศทาง Direction เคลื่อนไหวร่างกายไปในทิศทางที่หลากหลาย ฝึกความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อใหญ่ เรียนรู้คำศัพท์กับฐาน Spiderman Word Search เล่นเกม Spider web ลอด มุด ปีน เเละข้าม Spider web ไปสู่จุดหมายที่ต้องการ เล่นเกม Spider Hero Tic Tac Toe เเละประดิษฐ์หน้ากาก Super Hero ที่เด็กชื่นชอบ