ภาพบรรยากาศกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ วันศุกร์ที่ 1 มิ.ย.61