ภาพบรรยากาศกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ วันศุกร์ที่ 2 มิ.ย.60