วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 ท่านผู้อำนวยการศูนย์สาธารณสุขฯ

ได้เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนหลังเปิดเทอม 1/2563 เเละได้รับคำชื่นชมว่าปฏิบัติตามมาตรการป้องกันต่างๆได้เป็นอย่างดี