วันพุธ 12 มกราคม 2565

ศูนย์สาธารณสุข 47 ได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อให้คำแนะนำ จากการปฏิบัติตามมาตรการต่างๆอย่างเข้มงวดเสมอมา ทำให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของสาธารณสุขทุกมาตรการ จึงสามารถสร้างความมั่นใจให้ผู้ปกครอง ในการดูแลลูกๆ ทุกคนให้ปลอดภัยเมื่ออยู่โรงเรียนนะคะ