ภาพบรรยากาศกิจกรรมวันสงกรานต์ วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561