ภาพบรรยากาศกิจกรรมวันสงกรานต์ วันศุกร์ที่ 7เม.ย.60