ภาพบรรยากาศเปิดภาคเรียนที่ 1/2017 ชั้น N,Pre kid,K.1 วันพฤหัสบดีที่ 15-16 พ.ค.60