ภาพบรรยาศกิจกรรมวันเข้าพรรษา ณ วัดสนามใน วันที่ 12 ก.ค.62