ภาพบรรยาศกิจกรรมวันเข้าพรรษา ณ วัดสนามใน วันที่ 25 ก.ค.61