ภาพบรรยากาศกิจกรรมวันเข้าพรรษา ณ วักสนามใน วันศุกร์ที่ 7 ก.ค.60