ภาพบรรยากาศงานนิทรรศการ PROJECT APPROACH 2019

ณ ซีคอนบางเเค