ภาพบรรยากาศงานนิทรรศการ PROJECT APPROACH 2019

วันที่ 11 - 12 ก.ย.2562 ณ Assembly Hall ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลดารวี