ภาพบรรยาศงานนิทรรศการโครงงาน ปีการศึกษา 2561

ณ Assembly Hall โรงเรียนอนุบาลดารวี วันที่ 12 - 13 กันยายน 2561