ภาพบรรยาศงานนิทรรศการโครงงาน ปีการศึกษา 2561

ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ณ ห้างสรรพสินค้าซีคอน บางเเเค cr.photo by Yoyo Land Bangkae