ภาพบรรยากาศประชุมผู้ปกครองชั้น K.3 วันเสาร์ที่ 25 มี.ค.60