ภาพบรรยากาศประชุมผู้ปกครองชั้น K.2 วันพุธที่ 24 พ.ค.60