ภาพบรรยากาศประชุมผู้ปกครองชั้น N,Pre kid,K.1 วันเสาร์ที่ 13 พ.ค.60