ภาพบรรยากาศการประชุมผู้ปกครองชั้นอนุบาลปีที่ 2 วันพุธที่ 24 พ.ค.61