ภาพบรรยากาศการประชุมผู้ปกครองชั้น Nursery/Pre kindergarten/Kindergarten 1 วันที่ 11 - 12 พ.ค.61