วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่เขตภาษีเจริญ เเละ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

ได้เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนอนุบาลดารวี เพื่อตรวจติดตาม มาตรการการรองรับการเปิดเรียนในสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019