วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563 ทางสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)

ได้เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนอนุบาลดารวี เพื่อตรวจติดตาม มาตรการการรองรับการเปิดเรียนในสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ของโรงเรียนเอกชน