ภาพบรรยากาศการฉีควัคซีนไข้หวัดใหญ่ จากโรงพยาบาลนครธน วันศุกร์ที่ 23 มิ.ย.60

 

Copyright © 2017 DARAWEE KINDERGARTEN