ภาพบรรยากาศกิจกรรมวันปีใหม่ วันที่ 28 ธันวาคม 2560