ภาพบรรยากาศการให้ความรู้เรื่องไข้เลือดออกจากรพ.เกษมราษฎร์ บางเเค วันศุกร์ที่ 14 ก.ค.60

โดย พญ.ถิราวรรณ ตันตินิพันธุ์กุล เเพทย์ผู้เชี่ยวชด้านกุมารเวชเเละเวชศาสตร์ครอบครัว