ภาพบรรยากาศกิจกรรม Half Day Party วันที่ 27 ก.ย.61