ภาพบรรยากาศกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ในวันที่ 28 ก.ค.2560