วันพฤหัสบดีที่ 2 ก.ย.63 ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลดารวี (อ.อัญชลี พลอยบูรณินทร์)

มอบเบี้ยเลี้ยงผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 ให้เเก่คุณพ่อ คุณเเม่ ครู - บุคลากร โรงเรียนอนุบาลดารวี