ภาพบรรยากาศกิจกรรมวันศุกร์กับ Pedia Sure วันศุกร์ที่ 15 มิ.ย.61