กิจกรรมวันศุกร์ กับบริษัท F&N นมแมกโนเลีย ประจำวันศุกร์ที่ 23 มิ.ย.2560