ภาพบรรยากาศกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560