ภาพบรรยากาศกิจกรรมFamily Trip @ KKOPENZOO วันที่ 27 กันยายน 2562