ภาพบรรยากาศกิจกรรม English Camp 2018 วันที่ 19 ต.ค.61