กิจกรรมภาษาอังกฤษ Summer 2017 (week3)

 

image 1

DCEC

image 2

View
image 3

 

View
image 4

 

View
image 5

 

View
image 6

 

View
image 7

DCEC

 

View
image 8

 

View