ภาพบรรยากาศการเรียนชดเชยกิจกรรมภาษาอังกฤษ Summer 2017

 

image 1

DCEC

image 2

DCEC

View
image 3

DCEC

 

View
image 4

DCEC

 

View
image 5

DCEC

 

View
image 6

DCEC

 

View