ภาพบรรยากาศกิจกรรมธรรมะเพื่อเจ้าตัวน้อย ณ ยุวพุทธิกสมาคม วันที่ 25 - 27 ก.ค.2560