ภาพบรรยากาศกิจกรรมวันคริสมาสต์ วันจันทร์์ที่ 25 ธันวาคม 2560