ภาพบรรยากาศกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561