กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียนครั้งที่ 1

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน โดยคณะเเพทย์เเละพยาบาลจากโรงพยาบาลวิชัยเวช เเยกไฟฉาย