วันที่ 19 เมษายน 2565

กิจกรรม STEM Day

บูรณาการการเรียนรู้อย่างหลากหลาย ฝึกทักษะการโค้ดดิ๊ง (Coding) ผ่านกิจกรรม Lego เเสนสนุกเพื่อปลูกฝังตรรกะ กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ การวางลำดับขั้นตอนเเละเเนวทางการเเก้ไขปัญหา เสริมทักษะด้านวิศวกรรมด้วยกิจกรรม Building Jelly Bean กับดินน้ำมันเเละสนุกกับเกมคณิตศาสตร์ต่างๆ