วันที่ 18 มีนาคม 2565

กิจกรรม Sport Day (English Camp)

วันนี้เด็กๆจะได้ปลดปล่อยพลังเชิงสร้างสรรค์กับการเล่น Baseketball Football การวิ่งวิบาก วิ่งซิกเเซก กระโดข้ามสิ่งกีดขวางเเละเดินบนคานทรงตัว การเล่น Chairball ฝึกไหวพริบกับเกมเเข่งส่งของเเละเกม Balanced Bicycleฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ การฟังเเละปฏิบัติตามกฎกติกา สร้างระเบียบวินัยเเละพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ อย่างสนุกสนานผ่านกิจกรรมการเล่นต่างๆ