วันที่ 22 เมษายน 2565

กิจกรรม Darawee Scout's Day

ฝึกการทำกิจกรรมเเละอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข รู้จักระเบียบวินัย ฝึกความเเข็งเเรงของกล้ามเนื้อ ร่วมกิจกรรมสนุกสนาน Soldier Training เช่น ปีนป่ายข้ามสิ่งกีดขวาง ลอดอุโมงค์ สนุกกับเกมล่าสมบัติ ฝึกระเบียบเเถว เเละปฏิบัติภารกิจเดินทางไกลไปยังเต้นท์พักเเรม เพลิดเพลินกับกิจกรรมเข้าจังหวะรอบกองไฟ เมาคลีล่าสัตว์