วันที่ 21 เมษายน 2565

กิจกรรม Scientist Day

สนุกสนานกับกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่หลากหลาย อาทิ การทดลองการเกิดเมฆ ประดิษฐ์จรวดน้ำ เรียนรู้การชั่ง ตวง วัด สร้าง Balancing Scale เรียนรู้เเรงโน้มถ่วงของโลกผ่านการทดลองกาลิเลโอ กาลิเลอิ