วันที่ 22 มีนาคม 2565

กิจกรรม Kids in the fantasy world (English Camp)

สร้างองค์ความรู้และประสบการณ์ใหม่ เพลิดเพลิน กับอุโมงค์หรรษา ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของค้างคาว Casperและผองเพื่อน ตื่นเต้นที่จะได้เรียนรู้เรื่องราวของสัตว์แปลกๆ เช่น ตัว Unicorn ในกระโจมหรรษา ฝึกการแก้ไขปัญหากับการเดินในเขาวงกต เพลิดเพลินไปกับการแสดงของ Puppet Show ฝึกพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษกับกิจกรรม The Chamber of Secret ฝึกการฟังและทำตามคำสั่งในใบคำสั่ง พบกับกิจกรรมสนุก Meet the Prince & Princess