วันที่ 20 เมษายน 2565

กิจกรรม Transportation (English Camp)

English Camp ผ่านหัวข้อเรื่องการเดินทางทั้งทางบก ทางเรือ เเละทางอากาศ เด็กๆจะได้เรียนรู้เครื่องหมายจราจร สัญญาณไฟ สนุกกับการขับรถให้ถูกกฎจราจร ทางเรือ ประดิษฐ์ผลงานพับ Origami เเละทางอากาศ ประดิษฐ์ร่มชูชีพ สนุกกับเครื่องร่อน ร่วมกิจกรรมบทบาทสมมุติในฐานจำลองเครื่องบิน เเละเรียนรู้คำศัพท์ต่างๆ