วันที่ 27 เมษายน 2565

กิจกรรม Cooking Day

ฝึกประสาทสัมผัสผ่านการทำอาหาร 2 ฐาน ฐานที่ 1 ฐาน ปัก พับ ห่อ ม้วน ทอด เกี๊ยวโอชา ไส้กรอกโควิด ฝึกกล้ามเนื้อประสานกับตา ฐานที่ 2ฐานฟองดูผลไม้ การใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก ได้เรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 การทำงานเป็นขั้นตอน ประดิษฐ์ผลงานไหมพรมพันผลไม้ไปฝาก

คุณพ่อ คุณเเม่ ได้พัฒนาองค์ความรู้ผ่านกิจกรรม เรียนรู้คำศัพท์ ทำกิจกรรมที่สนุกเพลิดเพลินกับประสบการณ์ตรงใกล้ตัว